Detoxikace organizmu

Metodami Mudr. Jonáše

Tato metoda začíná tam, kde klasická medicína končí. Je to metoda holistická (holos-celý), zabývá se zdravotním stavem člověka z celostního pohledu. Výsledky metody C.I.C. jenom potvrzují, že na zdraví člověka je třeba se dívat jako na spojení zdravé psychiky a emocionality a zdravého fyzického těla. Jedno bez druhého nemůže existovat. Pro metodu C.I.C. je velmi důležité nalezení vlastního sebeocenění člověka, vždyť řada nemocí vychází mimo jiné z toho, že si člověk neváží sám sebe na základě toho, jak byl v dosavadním životě okolím nepřijímán a jak nebyly dostatečně oceňovány jeho schopnosti a snahy. Více na webových stránkách www.joalis.cz.

Metoda Ing. Bláhové

Ke způsobu detoxikace, jaký používám nyní, jsem dospěla po 15 letech praxe. Za tu dobu jsem zjistila a opakovaně si potvrdila, že hlavní důraz při léčení je potřeba klást na mikrobiologii, tedy viry, bakterie, plísně a parazity. Psychika, metabolity nebo neživé zátěže hrají roli jen podružnou. Nyní jsem si už naprosto jistá, že psychika u chronických nemocí roli nehraje, protože lidé se mohou uzdravit, aniž by měnili své životní zvyky, bydliště, partnera nebo práci. Na stresy a psychosomatiku se vymlouvají jen nešikovní lékaři nebo léčitelé. Odpovědnost tím vlastně přesouvají na pacienta a klienta. Více na webových stránkách www.hblahova.com