Poradenství pro osobní rozvoj

Možnost osobního rozvoje

 • sebepoznání
 • lepší uvědomování si vlastních přání a potřeb
 • hledání možností jejich naplnění
 • hledání možností rozvíjení vlastního potenciálu

Řešení náročných situací 

 • nastartování životní změny, ke které se nemůžete odhodlat

Zlepšování vztahů 

 • zvládání partnerských neshod, regenerace svého vztahu s rodinou, rodičovské problémy

Růst osobního potenciálu 

 • odstraňování nerozhodnosti a nízkého sebevědomí
 • harmonizace citového a sexuálního života

Koučink pro osobní rozvoj

Koučování je cílená technika, kdy s klientem pomocí specifických komunikačních technik si stanovujeme priority, cíle a společně nacházíme a otvíráme nové možnosti jejich realizace. Zároveň nám pomáhá odstranit staré programy v sobě,které nás ovlivňují ,jak na zdraví,tak na psychice.

Co je to koučink?

Koučink je o uvolňování osobního potenciálu.

V jakých případech lze koučink využít?

 1. K orientaci v životě, v kariéře nebo sám v sobě.
 2. K hledání cest a řešení, před které jste postaveni.
 3. K získání k vnitřní motivace něco vykonat, protože jedna věc je znát cestu a druhá po ní dojít, kam si přejete.

Co je cílem koučinku?

Cílem je váš úspěch.

Mentoring

Mentoring je profesionální nástroj, ale vlastně se s ním v různých formách setkává každý z nás již od dětství. Uchopit však mentoring profesionálně ve firemním prostředí může vyžadovat víc, než jen nějaké ty zkušenosti a dobrý odhad. Řada firem se v posledních letech začíná obracet ke svým interním zdrojům a snaží se s pomocí interního mentoringu lépe využít znalostí a dovedností, které již ve firmě mají. A je zřejmé, že mohou získat mnoho.

Jaký má interní mentoring vliv?

Vliv interního mentoringu na firemní kulturu je nesporný. Výběrem vhodného mentora dáváte najevo, že si vážíte zkušených lidí ve vašem týmu a že stojíte o to, aby vaši perspektivní zaměstnanci měli možnost učit se od těch nejlepších. Spolu se zkušenostmi a znalostmi můžete pomocí mentoringu cíleně posilovat ty části firemní kultury, které jsou pro dlouhodobé a úspěšné fungování firmy zásadní. 

Co je to vlastně mentoring?

Mentoring nemá žádnou univerzálně platnou definici, ale zpravidla bývá definován jako déle trvající proces, v jehož rámci se jedna osoba (mentor) snaží podpořit učební proces osoby druhé (mentee). Jiné definice mentoringu zdůrazňují fakt, že se jedná především o samotný vztah mezi zkušenějším mentorem a méně zkušeným mentee, který je rozvojovým nástrojem.