Kondiční orgánový skener

Pár slov úvodem

Lidské tělo je soubor obrovského množství buněk, které neustále rostou, vyvíjejí se, diferencují, regenerují a umírají. Lidské buňky se obnovují samovolně pomocí dělení. Každou sekundu se v dospělém lidském těle dělí cca 25.000.000 tělních buněk. Rychlost dělení krvinek je dokonce až 100.000.000 buněk za jednu sekundu.

Elektromgnetické záření

Během procesu dělení se jádro a elektron, které jsou základními částicemi buňky, jež mají elektrický náboj, pohybují velmi rychle a přeměňují se. Díky tomuto procesu buňky neustále vyzařují specifické elektromagnetické záření. Každému stavu těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření. Když je tělo zdravé, vyzařuje jiné elektromagnetické záření, než když je nemocné nebo má třeba jen běžně nezjistitelné zdravotní problémy. Aktuální stav těla tak můžeme právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření detekovat.

Změny na molekulární úrovni

V oblasti kvantové medicíny je základním projevem choroby stav, kdy se orientace a parametry dráhy elektronů mění. To vede ke změnám na úrovni makromolekulární, následně buněčné a ve finále toto vede k ovlivnění orgánů a tím i celého organismu. Podle toho, jak se mění natočení a dráha elektronu, se mění i spektrum elektromagnetického záření, které buňka vyzařuje. Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy. Takové kolísání elektromagnetické energie je velmi malé, ale je měřitelné.

Princip měření

Frekvenci a energii elektromagnetických vln je možné změřit kondičním orgánovým skenerem pokud zkoumaná osoba drží citlivý senzor přístroje v dlani. Princip měření přístrojem můžeme přirovnat k poslechu rádia. V prostředí je možno zachytit mnoho frekvencí, chcete-li však poslouchat konkrétní stanici, musíte naladit frekvenci té Vámi žádané. A pokud správně naladíte přesnou frekvenci, rádio začne rezonovat a vy máte možnost poslouchat třeba hudbu. Na podobném principu přijímání určitých frekvencí je založeno i fungování Kondičního orgánového skeneru.

Co je kondiční orgánový skener

Kondiční orgánový skener je moderní inovativní přístroj, který spojuje medicínu, bioinformatiku, elektroinženýrství i další vědecké obory.

Kondiční orgánový skener vychází z důkladného vědeckého výzkumu, přinášejícího významné poznatky týkající se osobní kondice a má velice široké spektrum využití. Je založen na kvantové medicíně a počítačové analýze slabého buněčného magnetického pole, které je měřeno pomocí vysoce účinného zařízení. Kondiční orgánový skener může detekovat aktuální zdravotní stav, odhalit hlavní zdravotní problém anebo pouze upozornit na abnormality, které by se později mohly vyvinout třeba v některé z onemocnění. Podle výsledků měření je možno navrhnout i optimální doporučení pro léčbu nebo zlepšení stavu a tedy i naměřených hodnot.

Kondiční orgánový skener se tak stává individuálním průvodcem kondičního poradenství, který vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, přičemž jeho výhody jsou nezpochybnitelné. Je neinvazivní, praktický, jednoduchý, rychlý a přitom všem snadno dostupný široké veřejnosti.

masáže Trutnov